Bankadan İpotek Fek Yazısını Nasıl Alınır?

Konut kredisi kullanılarak alınan evin tapusuna banka tarafından ipotek konur

Konut kredisi kullanılarak alınan evin tapusuna banka tarafından ipotek konur KrediPazaricom’un edindiği bilgilere göre borç tamamen ödenene kadar ev bankaya aittir Borç bittikten sonra bankadan ipotek fek yazsısı alınır ve tapuda yapılan işlemlerden sonra evin tapusu malik adına tscil edilir Fek yazısı ev kredisi kullanılarak alınan bir konutun borcunun tamamının ödenmesinden sonra banka tarafından hazırlanan resmi bir vesika olarak tanımlanır

Fek yazısı almak için evvel bankaya dilekçe verilir Dilekçe doğrultusunda banka fek yazısını hazırlar İpoteğin fek edilmesi anlamına gelen bu işlem gayrimenkul üzerindeki ipoteğin tapudaki kayıtlardan kaldırılması anlamını taşır

Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takibi ve şekli”ni düzenleyen 88/1 maddesi Halk kuruluş ve kuruluşları halk kurumu niteliğindeki iş kuruluşları mahkemeler icra müdürlükleri bankalar ve hususi hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler tapu işlemi için elden ibraz edilemez Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir hükmü gereğince; ipotek borcu ödenip vatandaşın ilgili bankaya başvurmasıyla lüzumlu terkin evrakları 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre banka tarafından ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir Vatandaş terkin evraklarını elden ibraz edemez