Faizsiz Konut Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

Toplu Ev Fonu’ndan Şehit Ailelerine Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine sunulan faizsiz ev kredisi miktarı 2019 yılı için 10200000 TL olarak belirlendi

Toplu Ev Fonu’ndan Şehit Ailelerine Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine sunulan faizsiz ev kredisi ilk olarak 1985 yılında Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa bir madde eklenerek 01011971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Ev Fonu’ndan 5000000 TL faizsiz kredi verilerek başlatıldı 1991 yılında ise Toplu Ev Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletildi ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Ev Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi saha bütün şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlandı

Bu esasları düzenleyen “Toplu Ev Fonu’ndan Şehit Ailelerine Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği” 21 Eylül 1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi Bu Yönetmelik; faizsiz ev kredisi kullanacak hak sahibi kapsamının genişletilmesi nedeniyle 13022014 tarih ve 28912 sayılı “Toplu Ev İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Ev Kredisi Hakkında Yönetmelik” ile yürürlükten kaldırıldı Bu yönetmeliğin çıkış tarihinden evvel kredi kullananlara eski yönetmelik hükümleri uygulanacağı açıklandı

Krediden yararlanabilmek için TC Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü alınacak hak sahibi olduğuna dair vesika ile Ziraat Bankası’na başvurulması gerekmektedir
Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta tapunun en çok bir sene evvel alınmış olması yeterli olmaktadır Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte ev edinmek mümkündür

Kredi miktarı her sene Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için duyuru edilen yıllık eder artış oranı kadar artırılır Kredinin miktarı 2019 yılı için 10200000 TL’dir Kredinin art ödemesi hak sahibinin her türlü tazminat iç almakta olduğu maaşının ¼ ‘ü tutarındaki miktarın TC Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kesilmesi suretiyle yapılır Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır Krediye ürem uygulanmaz Ancak kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kullanılacak kredinin %1’i oranında masraf alınır