Kira Gelir Vergisi Hesaplama

Kira gelir vergisi, taşınmazların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirin vergilendirilmesidir ve kira gelir vergisi hesaplama işlemi eksiksiz olarak yapılmalıdır. Kira gelir vergisi, yılda bir ya da iki farklı dönemlerde Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilmektedir. Gelir Vergisi Genel Tebliği ile her yıl yeni düzenlemeler yayımlanırken, hesaplama işlemi işlemleri ile ilgili de sok sayıda soru sorulmaktadır. Kira gelir vergisi yükümlüleri, sahibi oldukları taşınmazları kiraya vererek gelir elde eden kişilerden oluşmaktadır. Kira gelirinin vergilendirilmesi için belli bir düzeyin üstünde olması şarttır. Bu düzey, bir yıllık kira geliri toplamının 4 bin 400 liranın üstüdür. Aylık 366 TL üzerinde gelir elde edenlerin kira vergisi beyannamesi vermeleri gereklidir. Aylık 366 TL’nin altında kira geliri elde edenlerin kira gelir vergisi beyannamesi doldurmalarına gerek yoktur. Ticarethaneler içinse yıllık kira gelirinin 27 bin TL’yi aşması durumunda beyanname verilmesi gereklidir. Bunun altında kira geliri elde eten ticarethane mülk sahipleri vergiden muaftır.

Kira Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Kira gelir vergisi beyannamesi, bir taşınmaza sahip olup bu taşınmazlardan kira geliri elde eden kişilerin doldurmakla yükümlü oldukları belgedir. Bu kişilerin belirlenen yıllık tutarın üzerinde kira geliri elde etmeleri durumunda bu gelirlerini bildirmeleri gereklidir. Bu bildirim de kira gelir beyannamesi ile yapılmaktadır. Beyannamenin internet üzerinden verileceği gibi en yakın vergi dairesine elden teslim edilmesi de söz konusudur. Kira gelirinin beyan edilmesinin ardından herhangi bir giderin belgelenememesi durumunda konut kira gelirleri için götürü usulde vergilendirme seçeneğinin tercih edilmesi mümkündür. Götürü usulde giderde vergi mükellefinin yüzde 15’e kadar bir giderinin olduğu varsayılmakta, böylece toplam kira gelirinin yüzde 15’lik kısmının kira gelirinden düşürülmesi söz konusu olmaktadır. Bunun yanı sıra istisna tutarının da düşürülmesi ile kalan miktar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’na göre kira gelir vergisi hesaplama işlemi yapılarak ödenecek tutar belirlenmektedir.

Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kira gelir vergisinin hesaplanabilmesi için öncelikle gayrimenkul sahiplerinin yıllık toplam kira gelirinden istisna tutarının çıkarılması gereklidir. Sonrasında gerçek gider usulü ya da götürü gider usulü ile gerçekleştirilen düzenlemelerle kira geliri tekrar düşürülmekte, hesaplamalar sonucu ortaya çıkan miktar ile gayrimenkul sahiplerinin ne kadar kira gelir vergisi ödeyecekleri belirlenmektedir. Mülk sahibinin yıllık kira gelirinin 20 bin TL olması durumunda kira gelirini beyan edildiğinde, 4 bin 400 TL’si gelirden düşülmekte, kalan 15 bin 600 TL vergilendirilmektedir. Ancak götürü verginin seçilmesi durumunda 15 bin 600 TL olan kira gelirinin yüzde 15’lik dilimi olan 2 bin 340 TL’nin daha düşürülmesi gereklidir. Kira gelir vergisi hesaplama işlemi sonucu kalan 13 bin 260 TL’lik kısım vergiye tabi olmaktadır.