Türk Eximbank

Türk Eximbank, 24 Ocak 1980 tarihinde alınan istikrar kararlarıyla liberal iktisat politikası izlenmeye başlanmış olup, bu tarihten itibaren dışa açık olan bir kalkınma modeli benimsemiş bir bankadır. Bu modelin uygulanmasından sonra önemli gelişmeler gösteren banka bir süre sonra ticaret finansman kurumuna ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda da 1987 yılında Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş olarak yeniden düzenlemesi yapılmıştır. Türk Eximbank’ın asıl amacı; ihracatın geliştirilmesi ve ihraç edilen malların, hizmetlerin çeşitlendirilmesini sağlamak, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırmak, girişimlerde gerekli desteği sağlamak, ihracatçılar ve yatırımcılara yurt dışı piyasalarında rekabet imkanı yaratabilmektir. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için de yeterli kredi desteği sağlamak, hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteren kurumların bu faaliyetlere katılımını arttırmak için finansman desteği sunmak, ticari ve politik risklere karşı kurumları sigorta etmek gibi faaliyetler yürütmektedir. Banka 1987 yılında yapılan tüm çalışmalarını iki yönlü olarak sürmüştür. Tüm bu gelişmeler sonucunda Türk Eximbank kendisine verilmiş olan misyon doğrultusunda izlenecek tüm iktisat politikalarının gerektirdiği durumları hayata geçirmeye başlamıştır.

 

Türk Eximbank İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

 

İhracata yönelik olan yatırım kredisi programı genelinde orta veya uzun vadeli finansmana ihtiyaç duyulan makine, aksam ve teçhizat harcamalarında kullanılan bir kredi türüdür. Türkiye’de ihracata yönelik mal üretimi yapan imalatçı, ihracatçı ve Serbest Bölgelerde alım ve satıma yönelik faaliyet ruhsatı olan firmalar bu kredi türünden faydalanabiliyorlar. Bu kredinin azami süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda işlem bazında da alt limiti bulunmayan bir kredidir. Kredi programının limiti oldukça yüksek olup kişiler kendi yatırımları ölçüsünde çekim yapabiliyorlar.

 

Türk Eximbank İhracata Hazırlık Kredisi

 

İhracata hazırlık kredisi, ihracatçıların ve bu alana yönelik olarak mal üretimi yapanların uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini arttırmaya yönelik olan bir kredi türü olarak tanımlanabilir. Bu kredi genelde ihracat aşamasındaki firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanıyor. Krediyi kullanmayı tercih edenler ihracata yönelik olarak mal üreten imalatçılar kullanabiliyorlar. Yüksek bir program limiti bulunan kredide alt limit bulunmuyor. Bu kredi türünün de 360 gün vadeli kullanılma fırsatı vardır.

 

Türk Eximbank KOBİ ihracata Hazırlık Kredisi

 

Bu kredi türü ihracata yönelik olarak mal üreten imalatçı KOBİ’lere verilen bir kredidir. Hazırlık kredisi ihracata konu olabilecek ürünleri üreten firmalar için uygun olan kredi türüdür. Yüksek olan programda bir alt limiti bulunmamaktadır. Bu kredilere uygulanan faizler kredi vadesi, kredi tutarı ya da para birimi gibi farklı unsurlara göre belirlenmektedir. Kredinin maksimum vade süresi 360 gün olarak belirlenmiştir. Bu hazırlık kredisini kullanabilecek olan KOBİ’ler yalnızca nihai üreticilerdir.

 

Türk Eximbank Marka Kredisi

 

Marka kredisi, ihracatçıların yurt dışında yerleşik marka alımlarını teşvik eden bir kredi türüdür. Yurt dışında belirli bir markaya ait olan bir tesis, mağaza ya da Türk markasının imajının geliştirilmesine yönelik olarak kullandırılan bir kredidir. Bu krediden yararlanabilecek olanlar imalatçılar, ihracatçılar ve bu alanda faaliyet gösteren firmalardır. Markalaşma faaliyetlerini devam ettirebilmek için firmaların tescil edilmiş ve koruma süresinin bulunması, herhangi bir haciz ya da rehin durumunun bulunmaması gerekmektedir. Kredi programının herhangi bir alt ve üst limiti yoktur. Vadesi ise maksimum 3 yıldır.

 

Türk Eximbank Diğer Hizmetler

 

İhracata yönelik olarak verilen kredilerin yanında Türk Eximbank bankasının farklı hizmetleri de bulunmaktadır. Alıcı kredileri, alacak sigortaları, döviz kazandıran hizmetler, Uluslararası proje kredisi ve buna benzer çok sayıda hizmet sunulmaya devam edilmektedir.

kredisi, reeskont kredisi gibi hizmetleri de vermeye özen göstermektedir.