Hangi Taşınmazlara DASK Yapılır?

Zorunlu zerzele sigortasına tabi taşınmazlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirtilmiştir

KrediPazaricom’un tapu dairesinden edindiği bilgilere göre 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki müstakil bölümler tapuya kayıtlı ve hususi mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde konuk olarak inşa edilmiş binalar bu binaların içinde yer saha ve ticarethane ofis ve benzeri amaçlarla kullanılan müstakil bölümler ile tabii afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler mecburi zerzele sigortasına tabidir

Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri mecburi zerzele sigortasının yükümlüsü olup bu sigortaya tabi müstakil bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali dış olmak üzere bütün terkin işlemleri mecburi zerzele sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir

Abonelik işlemlerinde alım-satım işlemlerinde ve intikal işlemlerinde DASK yapılması gerekmektedir