Kentsel Dönüşümde Konut Kredisi Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

2019 yılından kentsel dönüşüm projeleri için alınacak konut kredilerinde ürem oranında devlet desteği ile bankaların ürem oranları birbirinden farklıdır. Kentsel dönüşümde konut kredisi hesaplaması konusunda doğru yöntem seçilmelidir.

 

6306 Sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanın ile özellikle risk altındaki yapılar kapsamına giren konutlar için başvurulan konut kredilerinde “Kentsel Dönüşüm Kredileri” olarak adlandırılır, Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanacak yapıların ve konut kredisi kullanacak vatandaşların kanunda belirtilen şartlara uyması beklenmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Kullancak Kişiden Beklenen Şartlar

-Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak ve mülk sahibi olmaları.

-Riskli yapılarda en az 1 sene oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaları.

-Konutu riskli bina olarak tespit edilen ve farklı bir ev almak isteyen malikler bu krediden yararlanabilir.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri

Söz konusu yasa kapsamında kentsek dönüşüm için ev kredisi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ürem desteği sağlanacak olup laf konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli saha içinde yer almamakla beraber gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD’ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanlar riskli yapıları anlatım eder

Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli bina olarak belirlenen binanın pakt ile tahliye edilmesidir

Ziraat Bankası Kentsel Dönüşüm Kredisi

1 – Ziraat Bankası Kentsel Dönüşüm Kredilerine sağlanan devlet katkısı konut kredilerinde yıllık %4 işyeri kredilerinde yıllık %3 olup ev kredilerinde 120 işyeri kredilerinde ise 84 ay vade olarak belirlenmiştir

2 – Kredi kullanacak kişinin bütçesine göre konut kredisi hesaplama yapılarak ev ve işyeri yapım/güçlendirme kredilerinde 24 aya kadar ev ve işyeri edinme kredilerinde ise 12 aya kadar sadece ürem ödemeli ödeme planı oluşturma imkânı bulunmaktadır

3 – Krediye mevzu, bahis gayrimenkul üzerine veya riskli tespit edilen gayrimenkule eşdeğer olan diğer bir gayrimenkule ipotek konulur

4 – KKDF ve BSMV muafiyeti bulunmaktadır

Kentsel Dönüşüm Kredisi Talebinde İzlenen Aşamalar

1 – Müşteri tarafından yapılan kredi talebi banka tarafından değerlendirilir

2 – Uygun bulunan alıcı talebine ilişkin belgeler ürem desteği alınması için Bakanlık onayına gönderilir

3 – Bakanlık’tan gelen ürem desteği onayına istinaden kredi kullandırılır

Yapılacak konuta ilişkin belgeler incelenmekte projenin büyüklüğüne göre maliklere doğrudan kredi kullandırılabildiği gibi yüklenici firma garantörlüğü de talep edilebilmektedir

Yüklenici Firmaların Kentsel Dönüşüm Garantörlük Limiti Tahsisinde İzlenen Aşamalar

1 – Firma belgeleri alınarak garantörlük limiti talebi banka tarafından değerlendirilir.

2 – Talebin müsait bulunması halinde Firma ve Banka arasında protokol imzalanır.

3 – Maliklere Kentsel Dönüşüm Kredisi kullandırılarak bakiye yüklenici firma hesabına aktarılır ve blokeye alınır.

4 – Blokedeki tutar inşaat seviyesine göre serbest bırakılır.

Kentsel dönüşüm projeleri için başvurulan konut kredilerinde şahısların ve konutların riskide göz önünde bulundurularak devlet destekleri dengelenmektedir.