Konut Kredileri Oranının Bireysel Krediler İçindeki Payı Yüzde 7 Artış Gösterdi

Konut Kredileri Oranının Bireysel Krediler İçindeki Payı Yüzde 7 Artış Gösterdi

 

Türkiye Bankalar Birliği TBB Risk Merkezinin banka ve finansal kuruluşlardan topladığı kredi bilgileri kullanılarak hazırlanan çalışma ev kredisi miktarı ve kullanan şahıs sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını gösterdi Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ev kredilerinin öbür bireysel kredi türlerine göre daha hızlı arttığına dikkat çekerek 2018 döneminde bu kredilerin ulusal gelire oranının 2 puan artarak yüzde 7 seviyesine çıktığını söyledi

Konut Kredisi Kullanan şahıs Sayısı 2 Milyonu Aştı

TBB Başkanı “2018 sonu itibarıyla ev kredisi kullanan şahıs sayısı 2 milyonu aştı En fazla tercih edilen kredi dilimlerinin 100 bin ile 150 bin TL arasında en fazla tercih edilen vadenin ise 8 sene olduğunu görüyoruz Ev kredisini en fazla kullanan ıslak aralığı ise 31-41 arası AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında ev kredilerinin büyüme potansiyelinin yüksek olduğu anlaşılıyor Bu nedenle talebin devam etmesini bekliyoruz Ancak ev sektöründe finansman imkânlarının daha da iyileştirilmesi için ev kredilerinin taşınır kıymetleştirme yoluyla kapital piyasalarına gelmesi gerekiyor” dedi

Kaynakların kısa vadeli ancak ev kredilerinin ortalama yedi sene vadeli olduğunu belirten Aydın piyasalarda istikrarın sürdürülmesinin fazla mühim olduğunu söyledi TBB Başkanı kredilerin sağlığı ve müşterilerin öngörülmeyen risklerden korunması açısından krediye ömrü süresince sigorta yapılmasının önemine dikkat çekti

Konut kredileri yıllık bazda ortalama yüzde 23 oranında arttı Ev kredileri 2017-2018 döneminde yıllık ortalama yüzde 21 artarak 168 milyar TL oldu Son üç yıla göre yıllık bazda artışlar yüzde 14 seviyesinde gerçekleşmiştir Yıllık bazda ortalama reel büyüme ise yüzde 12 düzeyinde oldu

Konut Kredilerinin Bireysel Krediler İçindeki Payı Yüzde 7 Arttı

Konut kredilerinin yekün kredilere oranı yüzde 9 olup yaklaşık aynı kaldı Öte yandan ev kredilerinin bireysel krediler içindeki payı 7 puan artarak yüzde 39’a yükseldi Ev kredilerinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükselmiştir Bu oranın AB ülkeleri ortalaması 2014 yılında yüzde 43 düzeyinde oldu

Konut kredisi olan şahıs sayısı stok olarak 2017-2018 döneminde yüzde 69 artarak 13 milyondan 22 milyona ulaştı Aynı dönemde ortalama kredi miktarı 57 bin TL’den 75 bin TL’ye yükseldi

Kişi Başına Kullanılan Ev Kredisi Ortalama 126 bin TL’ye Ulaştı

Kişi başına kullanılan ev kredisi miktarı ortalama 81 bin TL’den 126 bin TL’ye ulaştı Kullandırılan ev kredilerinin ortalama vadesi ise 90 ay oldu 2018 yılında ev kredisi kullanan şahıs sayısı 2015 yılına göre yüzde 1 artarak 491 bin kişiye ulaştı şahıs başına düşen ortalama kullandırım miktarı ise 2018 yılında yüzde 11 artarak 126 bin TL düzeyinde oldu

Konut kredilerinin miktar aralıklarına göre yoğunlaşması 75-100 bin TL ile 100-150 bin TL aralıklarında oldu 2018 yılında 150 bin TL üzeri kredi kullanan şahıs sayısı artmıştır Bu aralıkta 2015 yılında 71 bin şahıs 2018 yılında ise 93 bin şahıs ev kredisi kullandı

2015 yılında ev kredisi kullanımında 50-75 bin TL 75-100 bin TL ve 100-150 bin TL aralıklarında ev kredisi kullanan kişilerin yoğunlukları eşit düzeyde oldu 2018 yılında ise 100-150 bin TL ve 150 bin TL üzeri ev kredisi kullanımında yoğunlaşma arttı

2018 yılında ev kredisi kullananlardan 26-30 ıslak aralığında olanların sayısı 69 bin şahıs 31-35 ıslak aralığında olanların sayısı 87 bin şahıs 36-41 ıslak aralığında olanların sayısı 94 bin şahıs olurken; 2011 yılında ise ev kredi kullananlardan 26-30 ıslak aralığında olanların sayısı 66 bin şahıs 31-35 ıslak aralığında olanların sayısı 89 bin şahıs 36-41 ıslak aralığında olanların sayısı 91 bin şahıs oldu