Konut Kredileri Şartlarının Hafifletilmesi Planlanıyor

Kredi tiplerine göre “Banka kredileri eğilim anketi” 1. çeyrek beklenti analizlerinin sonuçlarına göre 2019 yılının ilk çeyreğinde “taşıt kredileri” ve “bireysel krediler”‘de kredi kullandırım şartlarının aynı kalması eğilim ağırlıklı bir düzeyde bulunurken “ev kredileri” kullandırım şartlarının hafifletilmesi planlanıyor.

Anket sonuçlarına göre 2019 yılının ilk çeyreğinde “taşıt kredileri” ve “bireysel kredilerde” standartların aynı kalması eğilim baskın bir düzeyde bulunurken ev kredileri standartlarının gevşetilmesi bekleniyor  Bankaların aynı dönemde “işletmelere” kullandırılacak kredilerde de standartlarını sıkılaştırması bekleniyor

Konut Kredisi Kullandırma Şartları Hafifleyecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2019 yılı ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini açıklayan Ekim-Aralık 2018 dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi’ne göre 2019 yılının ilk çeyreğinde işletmelere kullandırılacak kredilerde sıkılaşma eğilimi bekleniyor İşletme kredilerinin aksine ev kredilerindeki standartların hafiflemesinin beklendiğini vurgulayan anket: “Taşıt kredilerinde ve diğer bireysel kredilerde ise standartların temelde aynı kalacağı” yönünde görüş bildirdi Raporda işletmelere yönelik kredi taleplerinin son çeyrekte düşüş yaşadığını öbür taraftan bireysel krediler ile ev kredleri ve taşıt kredilerinde artış kaydedildiğine de dikkat çekildi

Türk Bankalarında Kar Kaybı Beklentisi

Diğer taraftan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de Türk bankalarının varlık kalitesine ilişkin trendin 2019 yılı içinde düşüş eğilimi göstermesinin beklendiğini açıkladı Moody’s tarafından yapılan açıklamada bu düşüş eğilimi yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki paha kaybının yanı yatırım iklimindeki emniyet zaafı ve jeopolitik nedenlerden kaynaklanacağına dikkat çekildi. Gündeme gelen bu konu ile birlikte Türk bankalarınında kar kaybı endişeleri yaşaması karlılık artırıcı önlemler olarak kredi şartlarının hafifletilmesi gibi bir dizi önlem olarak karşımıza geleceğini bildirdi.